มีแค่ 25 คันในโลก! Gordon Murray T.50s ซูเปอร์คาร์ติดใบพัดตัวแข่ง 730+ แรงม้า

T.50s ถูกนิยามว่าเป็น “racing-focused version” หรือรถเวอร์ชั่นสนามแข่งของ T.50 รุ่นสแตนดาร์ด โดยในเวอร์ชั่นนี้ได้รับการปรับปรุงและแก้ไขส่วนที่สำคัญหลายร้อยรายการ เพื่อเหมาะกับการแข่งขันและวิ่งในสนามแข่งมากที่สุด

Read more