Apple ฟ้องบริษัทรีไซเคิล iPhone, iPad, และ Apple Watch หลังถูกลักลอบขายไปกว่า 1 แสนเครื่อง

Apple ฟ้องบริษัทรีไซเคิลสัญชาติแคนาดา GEEP Canada ที่ถูกว่าจ้างให้แยกชิ้นส่วนของ iPhone, iPad, และ Apple Watch หลังตรวจสอบว่าเครื่องที่ถูกส่งไปเพื่อรีไซเคิลนั้นกลับมามีสถานะใช้งานกว่า 103,845 เครื่อง

Read more

สื่อนอกรายงาน Apple Watch รุ่นใหม่ และรุ่นราคาถูก กำลังอยู่ในขั้นตอนการผลิตแล้ว

iPhone 12 น่าจะเปิดตัวในเดือนตุลาคนี้ ตามการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ และประวัติการเปิดตัวจากปีก่อน ๆ ซึ่งในวันเปิดตัวนอกจากจะมี iPhone 12 ด้วยแล้ว ยังมีข้อมูลของ iPad Air รุ่นใหม่ รวมถึง Apple Warch Series 6 อีกด้วย

Read more