Apple ฟ้องบริษัทรีไซเคิล iPhone, iPad, และ Apple Watch หลังถูกลักลอบขายไปกว่า 1 แสนเครื่อง

Apple ฟ้องบริษัทรีไซเคิลสัญชาติแคนาดา GEEP Canada ที่ถูกว่าจ้างให้แยกชิ้นส่วนของ iPhone, iPad, และ Apple Watch หลังตรวจสอบว่าเครื่องที่ถูกส่งไปเพื่อรีไซเคิลนั้นกลับมามีสถานะใช้งานกว่า 103,845 เครื่อง

Read more