Samsung ผงาดได้จัดหาอุปกรณ์เครือข่าย 5G ให้กับ Verizon ในสหรัฐฯ

7 กันยายน Samsung เปิดเผยว่าบริษัทได้ลงนามในสัญญาจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายคลื่นวิทยุให้กับ Verizon บริษัทเครือข่ายมือถือของสหรัฐฯ ด้วยมูลค่า 7.9 ล้านล้านวอน (6,649 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เทียบได้กับ 3.43% ของยอดขายในปี 2019 ของ Samsung Electronics ที่ 230 ล้านล้านวอน (193,943 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) และระยะสัญญาจะสิ้นสุดลงในสิ้นปี 2025

Read more