ฟินแลนด์ ประเทศที่มีการศึกษา ดีที่สุดในโลก และมีอากาศดีด้วย

ฟินแลนด์ นอกจากจะเป็นประเทศที่มีอากาศดี มีธรรมชาติงดงามแล้ว สิ่งหนึ่งที่ฟินแลนด์ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก นั่นก็คือ การศึกษา รู้ไหม ทำไมระบบการศึกษาของฟินด์แลนด์ ถึงดีที่สุดในโลก ผู้เขียนจะพาไปหาคำตอบกัน…

Read more