311/3 ม.3 ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง 21190
pimtarabeach@gmail.com
038-638842
061-4649542